Świetlica szkolna

Regulamin korzystania ze świetlicy

 1. Podczas zajęć świetlicowych zachowujemy się poprawnie, jesteśmy zdyscyplinowani.
 2. Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
 3. Lubimy porządek i czystość.
 4. Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
 5. Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
 6. Jesteśmy kulturalni.
 7. Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
 8. Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.
 9. Dbamy o piękny język polski.
 10. W czasie odrabiania lekcji w świetlicy panuje cisza.
 11. Podczas obiadu w stołówce zachowujemy się cicho i kulturalnie.
 12. Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają, było dobrze.

ŚWIETLICĘ OPUSZCZAMY TYLKO
PO ZWOLNIENIU SIĘ U WYCHOWAWCY