Radiowęzeł

Skład radiowęzła w roku szkolnym 2017/2018:

Kacper Rzeźnik, klasa II C
Bartosz Kowalski, klasa II C
Greta Adamek, klasa II G
Maria Adamczak, klasa II G

Opiekunem radiowęzła szkolnego jest pan Przemysław Nowicki.