Projekt Tradycyjny Sad

W dniu 11 marca br. w naszej szkole odbył się apel dla społeczności szkolnej, na którym to zostały przedstawione wszystkie cele i założenia projektu: Tradycyjny sad. Apel prowadziły dziewczyny należące do zespołu Sierakowskie Gruszeczki. Po przedstawieniu celu spotkania dziewczyny zaprezentowały wykonaną samodzielnie prezentację, po prezentacji zapytały zebranych : czy są pytania? W pierwszym momencie był las rąk i mnóstwo pytań, na które w miarę możliwości udzielały odpowiedzi. Pytania dotyczyły przede wszystkim starych odmian i ich smaków, woskowania jabłek czy sposobu ich przechowywania. Gdy zaspokoiły uczestników apelu odpowiedziami, przeszły do kolejnego etapu, a mianowicie opowiedziały o spotkaniu z Panią Mają, z którą przeprowadziły wywiad na temat odmian jabłek, gruszy i śliw. Wcieliły się w rolę Pani Mai i w rolę osoby prowadzącej wywiad. Jedna zadawała pytania, zaś druga na nie odpowiadała. Było duże zaciekawienie tym wywiadem, bo na sali gdzie był apel była cisza. Kolejnym etapem scenariusza apelu było przedstawienie i pokazanie zebranym księgi sadu. Dziewczyny oczywiście opowiedziały w jakim celu to zrobiły, po czym pokazały wszystkim księgę zrobioną obustronnie z drewna, wypełnioną częściowo dokumentami dotyczącymi projektu. Nadmieniły, że będzie ona uzupełniana w miarę możliwości w trakcie realizacji w/w projektu. Zaskoczeniem dla mnie było ,że wykorzystały fragment scenariusza z lekcji i narysowały na białej tablicy zielone jabłko i powtórzyły to, co było na lekcji a więc dorysowywały kolor czerwony, oczywiście wszystkie etapy były komentowane. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał ulotkę dotyczącą projektu.