Pracownicy administracyjni

Administracja:

Barbara Masełkowska

Księgowość:

Henryka Teczyńska
Anna Chorostkowska

Obsługa:

Jan Kosik – kierownik sali sportowej
Leszek Smyczyński
Henryk Sołtysiak
Adam Majewski
Jerzy Dyba
Lech Łukowiak
Krzysztof Mazurek
Barbara Barteczka
Renata Ciesielska
Bożena Dworecka
Justyna Grzempowska
Regina Lewicka
Ewa Ławińska
Bożena Majsnerowska
Hanna Nadrowska
Małgorzata Swaczyna
Krystyna Zygmanowska