Pracownicy administracyjni

Administracja:

Barbara Masełkowska

Księgowość:

Henryka Teczyńska
Anna Chorostkowska

Obsługa:

Jan Kosik – kierownik sali sportowej
Leszek Smyczyński
Henryk Sołtysiak
Adam Majewski
Lech Łukowiak
Barbara Barteczka
Renata Ciesielska
Bożena Dworecka
Justyna Grzempowska
Ewa Ławińska
Bożena Majsnerowska
Małgorzata Swaczyna
Krystyna Zygmanowska
Magdalena Barczykowska