Nauczyciele

Dyrektor

Andrzej Szyszko

Wicedyrektorzy

Małgorzata Barczykowska
Agnieszka Sęk

Grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna:

Magdalena Bartosik – Lis
Olga Trawka
Beata Niepiekło-Bąk
Sylwia Sulikowska
Donata Tomczak
Małgorzata Wolna
Romana Urbaniak
Ewa Małecka
Natalia Paraszczyn
Ewelina Wawrzyniak
Jagoda Mikołajczak
Magdalena Synowiec

Język polski:

Hanna Gowarzewska
Kinga Helińska-Szpajda
Bożena Musielak
Izabela Szymańska
Renata Iżykowska
Bogumiła Popielas

Język angielski:

Patrycja Chudzińska
Małgorzata Poniecka
Bożena Kałka
Paweł Łukasiewicz
Anna Szybaj
Urszula Urbanowicz

Język niemiecki:

Marta Bilik
Małgorzata Pięta
Arleta Bruder-Kwiecińska

Matematyka:

Agnieszka Sęk
Anna Rolek
Maria Szajerka
Beata Majer
Elżbieta Kruś

Przyroda:

Sylwia Kwaśna-Żyto

Biologia:

Sylwia Kwaśna-Żyto
Monika Ogrodowicz
Joanna Szynalska

Geografia:

Hanna Janura

Fizyka:

Magdalena Giera-Golembka
Monika Ogrodowicz

Chemia:

Violetta Stawecka-Lisiecka
Joanna Szynalska

Historia:

Bożena Musielak
Rafał Dziewięcki
Maciej Łukowiak
Bartosz Stanek

Wiedza o społeczeństwie:

Rafał Dziewięcki
Maciej  Łukowiak
Bartosz Stanek

Muzyka:

Jowita Augustyniak

Plastyka:

Witold Adamczyk

Informatyka:

Anna Rolek
Agnieszka Sęk
Beata Majer
Małgorzata Barczykowska
Mariusz Kwiatkowski

Technika:

Przemysław Nowicki

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Przemysław Nowicki

Wychowanie fizyczne:

Monika Demut
Agata Roszak
Andrzej Szyszko
Przemysław Wawrzyniak
Wojciech Bzdęga
Dorota Kasperczak
Rafał Kononowicz
Piotr Łukasiewicz
Marcin Masełkowski
Robert Murawski
Hubert Kupczyk
Łukasz Szybaj

Religia:

Krystyna Chmielarz
Barbara Kaczmarek
Wiesława Łukowiak
Śledziejowska Agnieszka

Etyka:

Bartosz Stanek

Pedagog:

Paulina Wąsek
Agata Basińska-Krupa

Psycholog:

Dorota Wysocka-Rapior

Biblioteka:

Maria Rajewska
Sylwia Henkulak-Matysiak

Świetlica szkolna:

Paulina Wąsek
Magdalena Bartosik-Lis
Ewelina Wawrzyniak
Barbara Strugała
Weronika Stankiewicz

Logopedia:

Sylwia Sulikowska
Olga Trawka

Oligofrenopedagogika:

Beata Niepiekło-Bąk

Terapia pedagogiczna:

Paulina Wąsek
Magdalena Bartosik-Lis

Doradztwo zawodowe:

Barbara Strugała