Nauczyciele

Dyrektor

Andrzej Szyszko

Wicedyrektorzy

Małgorzata Barczykowska
Agnieszka Sęk

Grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna:

Magdalena Bartosik – Lis
Olga Trawka
Beata Niepiekło-Bąk
Sylwia Sulikowska
Donata Tomczak
Małgorzata Wolna
Romana Urbaniak
Ewa Małecka
Natalia Paraszczyn
Ewelina Wawrzyniak
Magdalena Lehert
Magdalena Synowiec
Anna Szymańska
Róża Gabryelczyk

Język polski:

Hanna Gowarzewska
Kinga Helińska-Szpajda
Bożena Musielak
Izabela Szymańska
Bogumiła Popielas

Język angielski:

Patrycja Chudzińska
Małgorzata Poniecka
Paweł Łukasiewicz
Anna Szybaj

Język niemiecki:

Marta Bilik

Matematyka:

Agnieszka Sęk
Anna Rolek
Beata Majer
Elżbieta Kruś

Przyroda:

Sylwia Kwaśna-Żyto

Biologia:

Sylwia Kwaśna-Żyto

Geografia:

Hanna Janura

Fizyka:

Magdalena Giera-Golembka

Chemia:

Magdalena Giera-Golembka

Historia:

Bożena Musielak
Maciej Łukowiak

Wiedza o społeczeństwie:

Maciej  Łukowiak

Muzyka:

Przemysław Nowicki

Plastyka:

Witold Adamczyk

Informatyka:

Beata Majer
Małgorzata Barczykowska
Mariusz Kwiatkowski

Technika:

Przemysław Nowicki

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Przemysław Nowicki

Wychowanie fizyczne:

Monika Demut
Agata Roszak
Andrzej Szyszko
Przemysław Wawrzyniak
Dorota Kasperczak
Rafał Kononowicz
Piotr Łukasiewicz
Robert Murawski

Religia:

Krystyna Chmielarz
Wiesława Łukowiak
Śledziejowska Agnieszka

Pedagog:

Paulina Wąsek
Agata Basińska-Krupa

Psycholog:

Dorota Wysocka-Rapior

Biblioteka:

Arleta Bruder-Kwiecińska
Sylwia Henkulak-Matysiak

Świetlica szkolna:

Barbara Strugała
Weronika Stankiewicz
Witold Adamczyk
Donata Tomczak
Ewelina Wawrzyniak
Magdalena Lehert
Magdalena Synowiec
Anna Szymańska

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia:

Kinga Krysiak

Oligofrenopedagogika:

Marta Bilik
Sylwia Kwaśna-Żyto
Wiesława Łukowiak
Beata Niepiekło-Bąk
Natalia Paraszczyn
Agata Roszak
Weronika Stankiewicz
Magdalena Synowiec

Logopedia:

Kinga Helińska-Szpajda
Sylwia Sulikowska
Olga Trawka

Neurologopedia:

Sylwia Sulikowska

Surdopedagogika:

Sylwia Sulikowska

Tyflopedagog:

Paulina Wąsek

Terapia pedagogiczna:

Magdalena Bartosik-Lis
Agata Basińska-Krupa
Ewa Małecka
Barbara Strugała
Magdalena Synowiec
Ewelina Wawrzyniak
Paulina Wąsek
Małgorzata Wolna

Terapia Biofeedback:

Agata Basińska-Krupa
Sylwia Sulikowska
Marta Niemczynowska

Resocjalizacja i socjoterapia:

Sylwia Kwaśna-Żyto
Agnieszka Sęk

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

Piotr Łukasiewicz

Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna:

Paulina Wąsek

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza ze specjalnością Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

Arleta Bruder – Kwiecińska

Doradztwo zawodowe:

Weronika Stankiewicz