Informacje dotyczące dowozów

Od dnia 9 września 2019r. (poniedziałek) z powodu braku chętnych uczniów zostaje zawieszony odwóz o godz. 16.10.

Uczniowie, którzy będą chcieli korzystać z odwozu o godz. 16.10 proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły.

Od dnia 7 listopada 2019r. (czwartek) z powodu kończenia przez uczniów zajęć w godzinach późniejszych i braku uczniów zostaje zawieszony odwóz o godz. 12.20.

Uczniowie, którzy ponownie będą chcieli korzystać z odwozu o godz. 12.20 proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły. Odwóz będzie natychmiast wznowiony.