Samorząd Uczniowski

 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodnicząca: Julia Kiełkiewicz

Zastępca: Magdalena Odrzywałek

Skarbnicy: Sandra Frycz, Julia Alcer

Opiekunowie: Monika Demut, Monika Ogrodowicz, Przemysław Wawrzyniak, Witold Adamczyk

 

Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Pogłębianie wiedzy o życiu społecznym i narodowym poprzez uroczystości szkolne: ( np. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Dzień Patrona itp.).
 3. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka ( akcje: Serce jak opłatek, WOŚP).
 4. Dbanie o scalenie całej społeczności uczniowskiej (dyskoteki z okazji: Dnia Chłopca, andrzejek, karnawału, kolędowanie, festyn, rajdy, konkurs walentynkowy, współpraca ze szkolnym kołem teatralnym).
 5. Rozwijanie wrażliwości i tolerancji wobec innych oraz oddziaływanie na osobowość dzieci poprzez włączanie się do każdej działalności na rzecz szkoły, np.: współpraca z PCK, akcje: Sprzątanie Świata, Pierwszy Dzień Wiosny, itd.
 6. Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji: samorządność  wpływ na pracę na rzecz szkoły.
 7. Rozwijanie myśli Korczakowskiej (Dzień Patrona, gazetka na korytarzu szkolnym poświęcona patronowi).
 8. Dążenie do coraz lepszej współpracy ze środowiskiem lokalnym, Biblioteką Publiczną, PCK, PTTK, Muzeum Ziemi Rawickiej.
 9. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
 10. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 11. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.
 12. Stwarzanie warunków samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów (punkty dodatnie, asystenci nauczyciela).

 
 

Informacje o systemie

Copyright © 2018 SP6 Rawicz - Oficjalna strona szkoły. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.