Zamówienia publiczne

SP-6.21.1.2013

Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu               

1.     Ogłoszenie o zamówieniu  nr 254563 – 2013 

2.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

3.     Oferta wraz z załącznikami

4.     Projekt umowy

5.     Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym - NIEAKTUALNY

6.     Projekt budowlany

7.     Specyfikacja techniczna                                    

 Dane zamieszczono: 27 listopada 2013 roku

 

 

   8.  Wyjaśnienie nr 1 (odpowiedzi na zapytania)

   9.  Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym  – NIEAKTUALNY

 Dane zamieszczono: 05 grudnia 2013 roku

 

 

  10.  Wyjaśnienie nr 2 (odpowiedzi na zapytania)

   11.  Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym  – AKTUALNY

 Dane zamieszczono: 10 grudnia 2013 roku

 

 

  12.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dane zamieszczono: 23 grudnia 2013 roku

 

 

 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu.

  Dane zamieszczono: 30 grudnia 2013 roku

 

 ARCHIWUM

 
 

Informacje o systemie

Copyright © 2018 SP6 Rawicz - Oficjalna strona szkoły. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.