Patron

Janusz Korczak (właściwe nazwisko Henryk Goldszmit) urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Zginął zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym, prawdopodobnie w Treblince. Po ukończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął pracę jako lekarz w szpitalu dziecięcym. Jednocześnie prowadził działalność w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i rozpoczął twórczość literacką. W 1911 roku został dyrektorem Domu Sierot dla dzieci żydowskich. Placówka ta, dzięki stosowanym przez niego metodom wychowawczym, zdobyła rozgłos w świecie. Korczak prowadził między innymi takie instytucje wychowawcze jak sejm dziecięcy, sąd, plebiscyty.Po pierwszej wojnie światowej, w której uczestniczył jako lekarz, objął kierownictwo pedagogiczne Naszego Domu - placówki opiekuńczej dla robotniczych dzieci polskich. Założył i redagował "Gazetkę Domu Sierot" i "Gazetkę Naszego Domu". W 1926 r. utworzył unikalny organ dzieci i młodzieży pt. "Mały Przegląd", wychodzący jako dodatek tygodniowy do "Naszego Przeglądu". Od 1930 r. redagowanie powierzył swojemu sekretarzowi i przyjacielowi Igorowi Newerlemu. W latach 1925 - 1939 Korczak współpracował z Marią Grzegorzewską w kwartalniku "Szkoła Specjalna", prowadził wykłady w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wydziału Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy Polskiej, współpracował z Państwowym Instytutem Nauczycielskim. Pod pseudonimem Stary Doktor prowadził pogadanki o treściach pedagogicznych przed mikrofonem Polskiego Radia.Korczak debiutował w 1896 r. humoreską pt. "Węzeł gordyjski". W 1901 r. napisał powieść pt. "Dzieci ulicy". Do najbardziej popularnych jego utworów należą: "Koszałki-opałki", "Dziecko salonu", "Mośki , Jóski i Srule", "Jóski, Jaśki i Franki", "Sława", "Feralny tydzień", "Jak kochać dziecko": cz.I - "Dziecko w rodzinie", "momenty wychowawcze", cz.II - "Internat", "Kolonie letnie", cz.III - "Dom sierot", "Modlitwy tych, którzy się nie modlą", "Król Maciuś Pierwszy", "Bankructwo małego Dżeka", "Prawo dziecka do szacunku", "Kajtuś czarodziej", "Ludzie są dobrzy", "Pedagogika żartobliwa", "Pamiętnik" (pisany w getcie warszawskim do 4 lipca 1942 r. - wydany pośmiertnie w 1958 r.). W latach 1957-1958 został opublikowany "Wybór pism" Korczaka, a w 1978 r. ukazały się jego "Pisma wybrane". Utwory Korczaka były tłumaczone na wiele języków obcych. Dzieciom poświęcił całe swoje życie. Zarówno w publicystyce pedagogicznej, jak i twórczości literackiej, walczył o ich naturalne prawo do rozwoju, do szacunku i ludzkiej egzystencji. Jako pedagog stworzył oryginalny system wychowawczy, jako pisarz obdarzył młodych i dorosłych czytelników utworami o głębokich treściach humanistycznych, w których świat baśniowej fantazji zespolony został z realistyczną obserwacją dziecięcego życia, dziecięcych tęsknot i marzeń. W swej prozie dla dzieci i młodzieży ujawnił wiele prawd psychologicznych, dzięki czemu wzbogacił naszą wiedzę o dziecku.

 
 

Informacje o systemie

Copyright © 2018 SP6 Rawicz - Oficjalna strona szkoły. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.