Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Z dniem 28 marca 2022 r. znosi się obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni wspólnej szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierakowie Andrzej Szyszko

Podsumowanie szkolnej akcji charytatywnej „Na pomoc Ukrainie”

Z wielką dumą i radością chciałabym poinformować, że w naszej szkolnej akcji charytatywnej „Na pomoc Ukrainie” wzięło udział 269 uczniów i ich rodzin. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania! Wszystkie dary zostały przez wolontariuszy posortowane, spakowane i opisane. Praca trwała całymi godzinami, a uczniów i nauczycieli chętnych do pomocy codziennie przybywało. Na każdą najmniejszą prośbę reakcja była natychmiastowa:) Z całego serca wszystkim dziękuję!

Co robimy z darowanymi rzeczami?
Jeden duży transport został odebrany przez Urząd Miasta w środę, a kolejne dwa prywatne w piątek (wszystkie pojechały na Ukrainę). Kolejne paczki zostały rozdysponowane osobom przygotowującym schronienia dla rodzin ukraińskich w Rawiczu. W kolejnych tygodniach zamierzamy doposażać rodziny przyjeżdżające i osiedlające się w Rawiczu.

Za zaangażowanie i wielkie serce bardzo dziękujemy! Czytaj więcej

Wojna to cierpienie…

Wojna to cierpienie, okrucieństwo, nieszczęście i rozpacz.

Zabiera niewinnym ludziom poczucie bezpieczeństwa, nadzieję i marzenia.

Zmusza do życia w ciągłym strachu.

Zabiera życie wielu bezbronnym ludziom.

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo Rodzice,
w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie uprzejmie informuje o możliwości uczestnictwa Państwa dzieci w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych: zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (dawniej zajęcia socjoterapeutyczne), oraz innych zajęciach o charakterze terapeutycznym. Wymienione powyżej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane będą w terminie od 1.03. 2022 r. do dnia 20.12. 2022 r.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierakowie
Andrzej Szyszko

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych oraz klas I i IV sportowych na rok szkolny 2022/2023

Od 7 lutego rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych oraz klas I i IV sportowych na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”. Wszystkie niezbędne rodzicom informacje dostępne są na stronie https://nabor.pcss.pl/rawicz . Możliwość wypełnienia wniosków rekrutacyjnych i zgłoszeń do szkół obwodowych uruchamiana jest na stronie w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 07 lutego 2022 r. Wnioski i zgłoszenia można składać do 18.02.2022 r. Wyniki rekrutacji będą znane 16.03.2022 r.

Gminny Konkurs Ortograficzny

18 maja 2022 roku, po dwuletniej przerwie wywołanej pandemią, uczniowie klas trzecich naszej gminy  podjęli się szlachetnego współzawodnictwa. Wdrożeni przez swoich rodziców i nauczycieli do świadomego posługiwania się językiem ojczystym i nauczeni przestrzegania jego poprawności ortograficznej napisali ze słuchu tekst. Bezbłędne prace złożyły Lena Samek ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu oraz Lena Błażejczyk ze Szkoły Podstawowej w Masłowie, co każdej z nich dało tytuł Mistrzyni Ortografii.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

Rajd rowerowy

Szkolne Koło Historyczno – Turystyczne w sobotnie przedpołudnie 14 maja zorganizowało kolejny rajd rowerowy. Uczniowie klas VIII wraz z opiekunami: Maciejem Łukowiakiem, Przemysławem Nowickim i Piotrem Kołodziejem przejechali rowerami trasę z Sierakowa do Kawcza. W programie wycieczki znalazło się również zwiedzanie zabytków Łaszczyna i Konarzewa. Uczniowie poznali miejsca związane z przeszłością naszego regionu, a także wysłuchali krótkiej lekcji historii.

Czytaj więcej

Dzień Pielęgniarki

12 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pielęgniarki. Z tej okazji grupa świetlicowa poszła z wizytą do  gabinetu pani Ewy Andrzejewskiej, czyli naszej szkolnej pielęgniarki, by złożyć okolicznościowe życzenia i kwiatki w laurce. Uczniowie klasy 1d zabawili się w dziennikarzy i przeprowadzili z panią Ewą wywiad podczas którego dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy np. jakie trzeba posiadać cechy charakteru, by zostać pielęgniarką, jaką należy ukończyć szkołę, w jakich przypadkach najczęściej w naszej szkole musi interweniować pielęgniarka i jak powinniśmy dbać o siebie, by nie potrzebować pomocy medycznej. Najlepszą rzeczą jaka cieszy naszą panią pielęgniarkę jest powracający uśmiech na twarzy poszkodowanego lub cierpiącego dziecka. Dbajmy o siebie każdego dnia!

Barbara Strugała Czytaj więcej

Regulamin Gminnego Konkursu Przedstawień Ekologicznych w roku szkolnym 2021/2022

1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Sierakowie.

2. Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Piaski, Urząd Miejski Gminy Rawicz – Wydział Ochrony Środowiska, Dom Kultury Rawicz

3. Cele konkursu: -zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problemu spalania odpadów w piecach, segregowaniu śmieci, potrzeby ochrony klimatu, zapobiegania efektowi cieplarnianemu.

4. Miejsce i termin konkursu:

Dom Kultury w Rawiczu, 19 maj 2022r.

-Kategoria przedszkola i oddziały „0” od godz. 10,00 do około 11,30

po występach podsumowanie i wręczenie nagród i dyplomów

– Kategoria szkoły podstawowe godz.11.30 Czytaj więcej

Zakończyliśmy szkolne obchody Tygodnia Bibliotek

To ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy w całej Polsce rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza, a kończą 15 maja. W tym roku nasza biblioteka szkolna z tej okazji przygotowała następujące aktywności: w holu szkoły przez tydzień można było robić sobie zdjęcia w Foto-budce „Czytam bo lubię!”, we wtorek uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w układaniu i „przewracaniu” ogromnego „Książkowego domino”, przez cały tydzień czytelnicy uczestniczyli w zabawie „Wróżby książkowe”, w czwartek natomiast nauczyciele bibliotekarze powiatu rawickiego uczestniczyli w zorganizowanym wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Rawiczu szkoleniu w ramach „Sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli bibliotekarzy”. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w naszym przedsięwzięciu.

Czytaj więcej