Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji

W środę, 14 marca, uczniowie klas trzecich gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 gościli z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu.

Młodzież przywitała aspirant sztabowy, pani Beata Jarczewska. Oprowadziła po komendzie i opowiadała o pracy w policji. W rawickiej policji pracuje około 96 policjantów, tworzą ja trzy oddziały: oddział ruchu drogowego, kryminalny i oddział prewencyjny- największy. Uczniowie mieli możliwość przyglądać się pracy policyjnego technika, zobaczyć jak pobiera się odciski palców, a nawet przymierzyć specjalny strój chroniący policjanta w przypadku zagrożenia.

Spotkanie to miało na celu zapoznać młodzież z zawodem policjanta, na czym polega praca w policji, jakie predyspozycje i umiejętności powinna posiadać osoba chcąca pracować w tym zawodzie, oraz jakie są kryteria naboru do policji. Myślę, że spotkanie to było ciekawym doświadczeniem i sporą dawką wiedzy dla młodych ludzi, którzy właśnie stoją przed trudnym wyborem dalszej drogi kształcenia.

Doradca zawodowy

Weronika Stankiewicz