Wiosenne wędrówki po Rawiczu

21 marca uczniowie małej szóstki powitali wiosnę na „szwędaczkach” poznając historię i współczesność naszego miasta. Od tygodnia uczniowie teoretycznie poznawali dzieje wylosowanych obiektów. Następnie, właśnie pierwszego dnia wiosny, udali się do miejsc wcześniej poznanych z książek, albumów, broszur. Później mali turyści rysowali zwiedzane miejsca na „znaczkach” z napisem Rawicz 2018, aby za chwilę przykleić je do jubileuszowej 380. Na koniec przedstawiciele klas wymieniali się informacjami na spotkaniu podsumowującym. Klasy przedstawiały:
Ia – Ratusz i Rynek;
Ib – Basen i SP 4 (tzw. Tysiąclatka);
Ic – Osiedle im. Bohaterów Westerplatte;
Id – Planty i pomniki;
IIa – Kościół pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP i Kościół Parafialny św. Andrzeja Boboli;
IIIa – Budynek „małej szóstki”;
IIIb – Dom Kultury i Fiszgórka;
IIIc – Stadiony;
IIId – Budynek byłego Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego (dziś SP-6)
Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę historyczną, dzięki czemu „cudze chwalą, ale swoje znają”.