Szkolny konkurs Grammar and Vocabulary

16.03.2018 r. odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego Grammar and Vocabulary. Uczniowie klas 7 i 2 klas gimnazjalnych zmagali się z angielską gramatyką i słownictwem dotyczącym różnych dziedzin życia. Mistrzem gramatyki i słownictwa został Konrad Kozłowski z klasy 2b, natomiast II miejsce zajęła Wronika Staśkiewicz z klasy 2e oraz Borys Jankowiak z klasy 2 a. Na III miejscu ulansował się Oskar Aleksanderek z klasy 2a.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Organizatorki konkursu p.Urszula Urbanowicz i p. Anna Szybaj