Sukces Kacpra w XVIII Międzywojewódzkim Górowskim Konkursie Informatycznym

Dnia 5 kwietnia 2018 r. odbył się  finał XVIII Międzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Górze. Uczeń klasy IIIc – Kacper Skrzypek uzyskał kwalifikacje do finału, a następnie w rywalizacji finałowej zdobył I miejsce w kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programów użytkowych”. Gratulujemy sukcesu!