Spotkanie z zawodem – logistyk

W piątek, 9 marca br. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 gościła z wizytą w dziale logistyki rawickiego szpitala. Spotkanie miało na celu zapoznać młodzież kończącą w tym roku szkołę z zawodem logistyk. Pani R. Pazoła – kierownik działu, oraz jej współpracownicy, p. A. Becela i p. J. Stankiewicz opowiadali uczniom o swojej pracy.

Dział logistyki liczy 10 osób, 5 pracowników biurowych i 5 rzemieślników. Do najważniejszych zdań pracowników należą: utrzymanie w ruchu obiektów szpitala, zaopatrzenie szpitala począwszy od leków, sprzętu medycznego, środków jednorazowego użytku, po aparaturę medyczną, usługi związane z żywieniem pacjentów, usługi sprzątania, usługi medyczne, zaopatrzenie w tlen i gazy medyczne, pozyskiwanie środków unijnych, zaopatrzenie w odzież BHP pracowników szpitala, nadzorowanie funkcjonowania aparatury i sprzętu medycznego i technicznego, nadzorowanie stanu technicznego budynków oraz utrzymanie zieleni i porządku wokół szpitala.

Uczniowie dowiedzieli się jakie cechy charakteru i predyspozycje zawodowe powinna posiadać osoba chcąca pracować w tym zawodzie i na czym polega praca logistyka, oraz poznali możliwe ścieżki kariery prowadzące do zawodu logistyk.

Pracownicy, choć ciąży na nich ogromna odpowiedzialność  i mnóstwo pracy, wspólnie twierdzą, że praca jest bardzo ciekawa i dynamiczna, w której wciąż coś się dzieje, i w której nie można się nudzić.

Doradca zawodowy

Weronika Stankiewicz