Spotkania nauczycieli z rodzicami

W każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach 1600 – 1730 nauczyciele klas IV-VII oraz oddziałów gimnazjalnych pełnią w szkole dyżury. Podczas nich rodzice mogą uzyskać informacje dotyczące zachowania dziecka oraz jego postępów w nauce.