Podsumowanie akcji charytatywnej „Góra Grosza”

Zbiórkę przeprowadzono wśród uczniów klas I – VII SP oraz II – III Gimnazjum. Zebrano, posegregowano i przeliczono 40 tysięcy 860 sztuk monet, które dały łączną kwotę 1633 złote i 74 groszy. Pieniądze pomogą dzieciom wychowującym się poza własną rodziną – podopiecznym Towarzystwa Nasz Dom. W ich imieniu dziękujemy za każdy grosz, którym się podzieliliście. Serdeczne podziękowania za ciężką i mozolną pracę składam członkom Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Szkolnego Koła PCK, bez których akcja ta byłaby zupełnie niemożliwa do wykonaniaJ Bardzo dziękuję również całej rodzinie Państwa Kukla za wsparcie i wielkie serce!

Małgorzata Poniecka

Podajemy również szczegółowy spis przeliczonych monet:

0,01 – 22948 sztuk – 229,48 zł.

0,02 – 4023 sztuk – 80,46 zł.

0,05 – 10106 sztuk – 505,30 zł.

0,10 – 1878 sztuk – 187,80 zł.

0,20 – 1463 sztuk – 292,60 zł.

0,50 – 266 sztuk – 133 zł.

1 zł – 156 sztuk – 156 zł.

2 zł –  17 sztuk – 34 zł

5 zł – 3 sztuki – 15 zł.

 SUMA PRZELICZONYCH MONET: 40 tysięcy 860 sztuk

z czego 17 tysięcy  912 przeliczono ręcznie

KWOTA: 1633,74 zł.