Międzynarodowy Konkurs Programowania w języku Baltie – 2018

Konkurs „Baltie” to indywidualny międzynarodowy konkurs programowania w języku Baltie 3. Do roku 2012 był on konkursem drużynowym. Jest on przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, uczelni oraz dla organizacji pracujących z dziećmi. W tym roku odbywa się już kolejna jego edycja.

Tegoroczna edycja rozgrywana jest w następujących kategoriach:

A – 0.-3. (uczniowie z przedszkola i uczniowie z klas 1-3 SP)

B – 4.-6. (uczniowie z klas 4-6 SP)

C – 7.-9. (uczniowie z klas 7-8 SP, oraz 1-3 gimnazjum)

D – 10.-13. (uczniowie ze szkoły ponadgimnazjalnej)

E – 14.-18. (studenci uczelni)

Konkurs prowadzony jest na platformie konkursowej Baltie, baltie.net. Organizatorami konkursu są: SGP Systems (CZ), TIB (SK), zaś partnerami są firmy INTEL (PL) oraz Akamai (PL).

Zadania

Zadania dla wszystkich etapów są w takim samym formacie, jak w konkursie Junior. Zapoznajcie się dokładnie z zadaniami #0, #7 i #13 w konkursie Junior B3.

Etapy konkursu

Etap domowy

Termin: do 20.03.2018 r.

Limit czasowy: nie ma wskazanego limitu czasowego, uczniowie mogą pracować w szkole lub w domu.

Minimalna liczba członków komisji w placówce konkursowej: 1.

Wyniki: nie są publiczne, widzą je (na bieżąco) tylko zalogowani nauczyciele szkoły.

Etap domowy jest bezpłatny.

Etap szkolny

Termin: 22.03.2018 – szkolne konkursy

Limit czasowy: 60 minut.

Minimalna liczba członków komisji w placówce konkursowej: 1.

Wyniki: 11.04.2018, 18:00 – nie są publiczne. Zalogowani nauczyciele szkoły widzą nieoficjalne wyniki po zakończeniu konkursu w szkole – podpisaniu protokołu.

Etap szkolny jest bezpłatny.

Etap powiatowy (rejonowy)

Termin: 5.04.2018 – powiatowy konkurs.

Konkretny termin konkursu (datę oraz czas pracy zawodników) wybiera organizator powiatowej placówki łącznie z nauczycielami zgłoszonych szkół. Do etapu powiatowego zawodników nominują nauczyciele według wyników w szkolnym etapie, w zależności od liczby komputerów w wybranej Placówce konkursowej.

Limit czasowy: 90 minut.

Maksymalna liczba placówek konkursowych: nieograniczona.

Minimalna liczba członków komisji w placówce konkursowej z różnych szkół, uczestniczących w etapie powiatowym: 3.

Notatka: Dopóki nie jest ustalona odpowiednia komisja w placówce, jest ta nieaktywna, to znaczy, że zawodnicy nie będą mogli w wyznaczonym dla nich czasie pracować.

Wyniki: 11.04.2018, 18:00 – opublikowanie wojewódzkich wyników.

Etap powiatowy jest bezpłatny.

Etap wojewódzki

Termin: 26.04.2018 – wojewódzkie konkursy.

Limit czasowy: 120 minut.

W każdym województwie będzie tylko 1 placówka konkursowa (warunek dla placówki: 75 komputerów z oprogramowaniem Baltie 3).

Minimalna liczba członków komisji w placówce konkursowej z różnych szkół, uczestniczących w etapie wojewódzkim: 5.

Notatka: Dopóki nie jest ustalona odpowiednia komisja, placówka jest nieaktywna, to znaczy, że zawodnicy nie będą mogli w wyznaczonym dla nich czasie pracować.

Do etapu wojewódzkiego awansuje pierwszych A:20, B:20, C:20, D:10 zawodników według rankingu wojewódzkiego.

Wyniki: 04.05., 13:00 – opublikowanie wojewódzkich wyników.

Laureaci: zawodnicy, którzy rozwiążą co najmniej w kategorii: A=5, B=6, C,D,E=7 zadań.

Finaliści: zawodnicy, którzy rozwiążą co najmniej w kategorii: A=4, B=5, C,D,E=6 zadań.

Etap wojewódzki jest bezpłatny.

Etap międzynarodowy – finał

Termin: 08.-10.06.2018, Kraków

Do międzynarodowego finału awansuje z Polski pierwszych A:10, B:15, C:15, D: 8 zawodników według rankingu krajowego.

Limit czasowy: 150 minut.

Laureaci: zawodnicy, którzy rozwiążą co najmniej w kategorii: A=5, B=6, C,D,E=7 zadań.

Finaliści: zawodnicy, którzy rozwiążą co najmniej w kategorii: A=4, B=5, C,D,E=6 zadań.

Finał konkursu jest bezpłatny.

Opłaty za wyżywienie i noclegi uzależnione są od wysokości pozyskanych środków.

W celu rejestracji i informacji zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do nauczyciela informatyki, Mariusza Kwiatkowskiego, w Szkole Podstawowej nr 6 w Rawiczu (sala 102).

Serdecznie zapraszamy!