Ciekawa lekcja na temat cyberprzemocy

W klasie 6b podczas godziny wychowawczej odbyła się bardzo ciekawa lekcja na temat współczesnej wersji agresji – cyberprzemocy.

Uczennice Zuzanna Kędzia, Karolina Lew oraz Magdalena Odrzywałek zaprezentowały samodzielnie nagrany film, który był pretekstem do dyskusji na temat przyczyn i skutków zachowań bohaterów opowiadania. Następnie podzielona na grupy klasa miała do wykonania szereg bardzo interesujących zadań. Lekcja zakończyła się odczytaniem prawdziwej historii nastolatki z Wielkiej Brytanii Hanny Smith, która uzmysłowiła uczniom klasy 6b, jak tragiczne w skutkach może być wyśmiewanie w sieci.