Informacja dla rodziców – 7.04.2019 godz. 22

Szanowni Państwo,

Z ostatnich przekazów płynących z mediów wynika, że negocjacje nauczycielskich związków zawodowych z rządem zakończyły się niepowodzeniem.

Zgodnie zatem ze stanowiskiem strony związkowej, od dnia 8 kwietnia 2019 roku, rozpocznie się bezterminowa akcja strajkowa w której udział zadeklarowało ponad 85% nauczycieli naszej Szkoły.

Zwracam się w związku z tym do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości zapewnienia opieki dzieciom we własnym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Andrzej Szyszko