UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły, 

w związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty dni 16, 17, 18 czerwca 

są dniami wolnymi od zajęć nauczania zdalnego. 

Nie będzie w tych dniach nauczania zdalnego i zajęć stacjonarnych.

Uczniowie i Rodzice uczniów klas 8

Egzamin ósmoklasisty 16, 17, 18 czerwca 2020r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 19 maja 2020r. wydało rozporządzenie, w którym określono procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas ósmych

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu proponuje następującą formę informowania o ofercie edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2020/2021. Czytaj więcej

Komunikat dla rodziców w sprawie rekrutacji

Komunikat w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych – ważne dla rodziców.

UWAGA. Poniższe informacje nie dotyczą rodziców dzieci zgłoszonych do klas I szkół obwodowych. Przyjęcie dziecka do klasy I (ogólnodostępnej) szkoły obwodowej odbywa się z urzędu, dzieci te nie uczestniczą w rekrutacji a rodzice nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności. Czytaj więcej

#Zostaliśmy w domach

#Zostaliśmy w domach. Organizacja zajęć i wydarzeń artystycznych jest zawieszona. Jednym ze sposobów wspierania dziecięcej twórczości plastycznej jest eksponowanie gotowych prac.

Zapraszamy zatem na trochę kultury.

Czytaj więcej